theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,099

Sự khác nhau giữa lệnh break và lệnh continue là gì?

Hoàng Ðình Hảo Hoàng Ðình Hảo
 05  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Lê Tiến Huy, Nguyễn Ðình Thiện Hoàng Uyên Thi
5,099 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đỗ Trầm Hương Đỗ Trầm Hương
 03  00  02
03 bình chọn hữu ích bởi Trần Phúc Duy, Phan Thu Nga Trịnh Minh Dũng

Lệnh break là một lệnh mà khi gặp lệnh đó thì chương trình sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp chứa nó. vd trong trường hợp của bạn là nó thoát ra khỏi câu lệnh while(1), vì while(1) là 1 câu lệnh lặp "chết" -> không bao giờ dừng nên cần phải có câu lệnh break ở trong.

Lệnh continue là lệnh mà khi gặp nó thì chương trình sẽ bỏ qua những câu lệnh phía dưới nó(trong cùng 1 câu lệnh lặp) để thực hiện 1 vòng lặp mới.

4,748 xem 03 hữu ích trả lời –