theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Android
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,822

Sự khác nhau của BaseAdapter và ArrayAdapter

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

Cho mình hỏi sự khác nhau của BaseAdapter và ArrayAdapter. Nên dùng cái nào ạ .

4,822 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 57  26  62

BaseAdapter: là generic adapter ( tổng quát) cho mọi adapter . Khi mà kế thừa từ BaseAdapter bạn phải implement thêm 1 số hàm : getCount(), getItemId(), getItem(..).

ArrayAdapter: Là adapter kế thừa từ BaseAdapter phù hợp với kiểu dữ liệu array list . Khi mà kế thừa từ ArrayAdapter bạn không phải implement các hàm : getCount(), getItemId(), getItem(..).

Hiệu năng không có sự khác nhau . Quan trọng cách bạn viết hàm getView(). 

 

4,593 xem 00 hữu ích trả lời –