theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 3,420

Sự khác biệt trong các phương thức so sánh chuỗi trong C#?

Bùi Trà Giang Bùi Trà Giang
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Đặng Hà Hải Phạm Mai Trinh

So sánh chuỗi trong C# là khá đơn giản. Trong thực tế có một số cách để làm điều đó. Tôi đã liệt kê một số trong số đó dưới đây. Những gì tôi tò mò về sự khác nhau giữa chúng và khi nào 1 trong số chúng nên được sử dụng hơn những cái khác?

string testString = "Test";
string anotherString = "Another";

if (testString.CompareTo(anotherString) == 0) {}
if (testString.Equals(anotherString)) {}
if (testString == anotherString) {}
3,420 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user