theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 7,702

Sự khác biệt giữa String và string là gì?

04 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Thương Nga, Vũ Thùy Vân Vũ Ðình Nam ... (tất cả)

Trong C# sự khác biệt giữa String với string là gì?

Ví dụ :

string s = "Hello world!";
String S = "Hello world!";

Sử dụng chúng như thế nào? và khác biệt là gì?

7,702 xem 04 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Minh Trung Hoàng Minh Trung
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Xuân Mai Hoàng Thảo My

string là 1 bí danh trong c# cho System.String. Vì vậy về mặt kỹ thuật không có sự khác biệt nó giống như int và System.Int32.

Theo như hướng dẫn nó thường được đề nghị sử dụng string bất cứ lúc nào bạn đang đề cập đến một đối tượng.

Ví dụ

string place = "world";

Tương tự như vậy, tôi nghĩ rằng nó thường được đề nghị để sử dụng String nếu bạn cần tham chiếu cụ thể đến lớp.

string greet = String.Format("Hello {0}!", place);

Bạn có thể tham khảo thêm tại : đây

7,409 xem 02 hữu ích trả lời –