theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,535

Sự khác biệt giữa Stationary và Stationery?

Nguyễn Khánh Quyên Nguyễn Khánh Quyên
 06  01  01
03 bình chọn hữu ích bởi Lý Phong Châu, Tạ Kiều Trang Hồ Ngân Hà
1,535 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Mỹ Nhi Huỳnh Mỹ Nhi
 00  00  01

Stationary được dùng để miêu tả cái gì đứng yên, không chuyển động (1). Ngoài ra "stationary" còn có nghĩa không thay đổi về trạng thái hoặc số lượng (2).

  • Ví dụ 1: The car collided with a stationary vehicle (Chiếc xe hơi va chạm với một phương tiện đứng yên)
  • Vi dụ 2: a stationary population (dân số không thay đổi)

Stationery mang nghĩa văn phòng phẩm như giấy, bút, phong bì, tẩy, tập hồ sơ, v.v (1), một nghĩa khác là các loại giấy để viết (2)

  • Ví dụ 1: All of the stationery that the office uses is kept in the large cabinet next to the printer (Tất cả văn phòng phẩm mà văn phòng sử dụng được giữ trong cái tủ lớn bên cạnh cái máy in)
  • Vi dụ 2: Even though we mostly use computers now, sometimes it is good to jot your ideas down on stationery (Mặc dù chúng ta hiện tại chủ yếu sử dụng máy tính, nhưng ghi ra ý tưởng của bạn trên giấy đôi khi cũng rất hay)

-st-

1,403 xem 00 hữu ích trả lời –