theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C++
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,943

Sự khác biệt giữa #include <filename> và #include "filename" là gì?

Phan Kiều Ngân Phan Kiều Ngân
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Bùi Ðăng Khoa

Trong ngôn ngữ lập trình CC++, sự khác biệt giữa việc sử dụng dấu ngoặc nhọn(< >) và sử dụng dấu ngoặc kép(" ") trong một include là gì?

  1.  #include <filename>
  2.  #include "filename"
2,943 xem 02 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user