theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 10,273

Sự khác biệt giữa & và && trong C# là gì?

Trịnh Thiên Mạnh Trịnh Thiên Mạnh
 06  01  00
06 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Mạnh Khôi, Hoàng Hưng Ðạo Trần Xuân Thịnh ... (tất cả)
10,273 xem 10 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Xuân Tâm Hoàng Xuân Tâm
 06  00  01
06 bình chọn hữu ích bởi Lê Diệu Ngọc, Nguyễn Minh Quốc Tạ Mộng Hoàn ... (tất cả)

'&' thực các phép toán trên các bit, trong khi '&&' thì thực hiện các phép toán quan hệ

Ví dụ:

  • 1 & 3 kết quả sẽ là 1 (1 = 0013 = 011)
    • 001 & 011 = 001
  • a<b && a<c chỉ được đánh giá là đúng khi cả a<b và a<c là đúng.
10,000 xem 06 hữu ích trả lời –
Nguyễn Thanh Nhung Nguyễn Thanh Nhung
 10  01  01
05 bình chọn hữu ích bởi Dương Nguyệt Hồng, Trịnh Uyên My Nguyễn Phi Long ... (tất cả)

Đối với toán hạng bool:

  • Trong C# '&' và '&&' là gần như giống nhau cho toán hạng bool. Sự khác biệt duy nhất là '&&' thực hiện đánh giá ngắn gọn (nếu kết quả có thể được suy ra từ các toán hạng đầu tiên, sau đó các toán hạng thứ hai không được đánh giá), trong khi '&' sẽ luôn luôn đánh giá cả hai toán hạng của nó.

Đối với các toán hạng (char, byte, int, short, long ...):

  • '&&' Không được định nghĩa các toán hạng trên.
  • '&' Thực hiện từng bit phép tính AND
10,001 xem 05 hữu ích trả lời –