theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,745

Sử dụng hết quyển hóa đơn thứ nhất, giờ sử dụng quyển thứ 2 có phải làm thông báo với thuế?

Hoàng Ðắc Thành Hoàng Ðắc Thành
 00  02  00

Công ty em trước đây có đặt in 10 quyển hóa đơn. Đã sử dụng hết quyển thứ nhất. Giờ sử dụng quyển thứ 2 có phải làm thông báo với thuế không ạ?

2,745 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Hồng Thụy Hoàng Hồng Thụy
 00  00  01

Không. Nếu công ty bạn đã thông báo phát hành 10 quyển rồi thì bạn cứ viết theo thứ tự, còn nếu bạn mới thông báo phát hành 1 quyển thì bạn phải làm thông báo tiêp.

2,506 xem 00 hữu ích trả lời –