theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,618

Study case mà CAV và các đối tác đã thực hiện thành công?

Dương Thảo Hương Dương Thảo Hương
 00  01  00

Tung Ha: "Chào Dzung Nguyen, một câu hỏi liên quan tới các tiêu chí để định giá và đầu tư của CAV cho một công ty anh đã trả lời ở trên.
Nếu được anh có thể chia sẻ một study case mà CAV và đối tác đã thực hiện thành công trong đó lượng hóa rõ hơn các yếu tố đã nói không?
"

1,618 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Diệu Ái Hồ Diệu Ái
 00  00  01

Dzung Nguyen (từ CyberAgent Ventures): "Hi Tung Ha, CAV thường định giá như sau: 1) Đối với công ty chưa có gì hoặc sản phẩm ở mức sơ khai thì CAV sẽ tính tổng số tiền cần thiết để cho startup đó chạy trong vòng 1-2 năm, và lấy một tỷ lệ % từ 10-30%, phần còn lại là của Founders => sẽ biết được giá của toàn công ty (Đối với những startup mà CAV đầu tư từ giai đoạn Seed thì thông thường, CAV đã chuẩn bị sẵn một số tiền cho Series A của startup đó. CAV chỉ dừng lại không đầu tư tiếp với các công ty CAV đã đầu tư ở giai đoạn Seed nếu thấy Startup đó có vấn đề về mặt con người). 2) Đối với các startup đã có traction (nghĩa là có một vài metric/KPIs cụ thể) thì việc định giá sẽ dựa vào so sánh với các nước mà CAV đang đầu tư, cùng với tính toán tiềm năng phát triển của Startup đó tại VN (Ví dụ, nếu làm về TMĐT thì sẽ dựa vào GMV/Sales hàng tháng và tốc đố tăng trưởng; nếu startup đó làm về xây dựng cộng đồng thì dựa vào traffic/users và tôc độ tăng trưởng...."

1,382 xem 00 hữu ích trả lời –