Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,864

Startup Việt Nam cần sự hỗ trợ gì để đảm bảo tính bền vững và chất lượng?

Dương Trung Nhân Dương Trung Nhân
 01  01  00
01 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Tạ Hiền

Duy Nguyễn: "Thanks Anh-Minh Do for great AMA. Hi anh Namster Do, em đã có cơ hội gặp anh nhưng chưa có dịp trò chuyện nhiều với anh,nên xin phép cho em hỏi anh 1 vài câu hỏi.

...Tất cả
1,864 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Đặng Thảo Vy Đặng Thảo Vy
 00  00  00
Võ Phúc Thịnh Võ Phúc Thịnh
 00  00  01
Dương Trung Nhân Dương Trung Nhân
 01  01  00