Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,296

Startup: 99% sao chép + 1% sáng tạo = thành công?

Hoàng Ngọc Quang Hoàng Ngọc Quang
 00  01  00

Mình thấy rất nhiều startup hiện tại của Việt Nam là đi sao chép từ những startup nước ngoài mà chưa hiện diện ở Việt Nam? Phải chăng sao chép 1 mô hình thành công có thể th&a

...Tất cả
2,296 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 1 Chia sẻ 0

Nguyễn Mỹ Hân Nguyễn Mỹ Hân
 00  00  01
Theo dõi bởi Đỗ Lập Nghiệp Hoàng Bạch Mai
Hoàng Ngọc Quang Hoàng Ngọc Quang
 00  01  00
Theo dõi bởi Ngô Phước Bình, Vũ Vũ Hoàng Lý Minh Thông ... (tất cả)