theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : C#
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,594

So sánh 2 chuỗi trong C sharp

Bùi Quang Trung Bùi Quang Trung
 04  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Minh Yến Hồ Huyền Trâm

Theo em biết khi so sánh 2 chuỗi có phân biệt hoa thường thì nếu chuỗi T1 lớn hơn, bằng, nhỏ hơn chuỗi thứ 2 sẽ ra kq >0, =0, <0 . Em viết đoạn code sau:

string a = "Aa";
string b = "aa";
Console.WriteLine("{0}", String.Compare(a, b, false));
Console.Read();

A < a nhưng kết quả lại ra bằng 1. Mọi người ai chỉ giúp em với. Em cảm ơn

4,594 xem 03 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user