theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,626

Sổ sách tồn kho ảo ?

Nguyễn Cao Minh Nguyễn Cao Minh
 04  03  01

Hàng hoá trong công ty đã hết, nhưng trên sổ sách vẫn còn tồn 100 triệu, giờ phải giải quyết như thế nào?

Cảm ơn ạ.

1,626 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Mộng Nghi Nguyễn Mộng Nghi
 11  03  05
03 bình chọn hữu ích bởi Lý Duy Nhân, Phạm Đức Huy Hồ Tuấn Hải
Bạn kiểm tra lại phương pháp tính giá, có thể khi tính giá, bạn đã để sót giá trị trên, hoặc có thể có những hoá đơn bán hàng bạn chưa xuất giá vốn...
1,340 xem 03 hữu ích trả lời –