Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 997

Sau khi công ty giải thể có phải thanh toán các khoản nợ thuế không ?

Nguyễn Khánh My Nguyễn Khánh My
 09  01  04
02 bình chọn hữu ích bởi Trần Linh Giang Ngô Uyển Nghi

Công ty A sau khj thanh tra thuế có quyết định truy thu tổng số tiền là 1 tỷ. Công ty A không chịu nộp phạt và định giải thể công ty. Vậy sau khi công ty A làm thủ tục phá sản thì

...Tất cả
997 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Vũ Khánh Linh Vũ Khánh Linh
 05  00  01
Trịnh Nguyệt Quế Trịnh Nguyệt Quế
 00  00  00
Nguyễn Ðăng An Nguyễn Ðăng An
 07  02  04
Theo dõi bởi Lý Bích Hiền Phạm Minh Hùng
Nguyễn Khánh My Nguyễn Khánh My
 09  01  04
Theo dõi bởi Phạm Uyển Nhi Vũ Hùng Lâm