theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,894

Sản phẩm như thế nào thì có khả năng gọi vốn thành công cao?

Nguyễn Hiền Minh Nguyễn Hiền Minh
 00  01  00
1,894 xem 01 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user