theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Tin học văn phòng
Topic : Excel
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,851

Replace ** thành blank

Huỳnh Thăng Long Huỳnh Thăng Long
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Võ Ái Hồng, Hoàng Thế Hùng Đặng Lệ Băng ... (tất cả)

Chào các anh chị. Em đang có vấn đề như sau: dữ liệu em đã chạy xong hết rồi (edit + format) nhưng em muốn replace ** thành blank nhưng khổ nổi ** lại đại diện cho bất kỳ ký tự nào. Các anh chị nhín chút thời gian xem giúp em với.

1,851 xem 02 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Bảo Ðịnh Dương Bảo Ðịnh
 00  00  01

Để tìm kiếm một ký tự mà ký tự đó là ký tự đại diện thì bạn thêm ký tự ~ ở phía trước ký tự đại diện. Nếu muốn tìm ** thì bạn tìm với chuỗi sau: ~*~*

1,594 xem 00 hữu ích trả lời –