theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,793

Remove toàn bộ style trong html khi paste đoạn mã copy vào Ckeditor?

Phạm Minh Huệ Phạm Minh Huệ
 00  01  00
1,793 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Huỳnh Diễm Châu Huỳnh Diễm Châu
 00  00  01

Thêm đoạn mã sau trong file config.js nhé :

config.forcePasteAsPlainText = true
1,483 xem 00 hữu ích trả lời –
Phạm Minh Khuê Phạm Minh Khuê
 00  00  01

Bạn thử copy đoạn mã html ra 1 văn bản rồi remove hết style xem sao :)

1,463 xem 00 hữu ích trả lời –