Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,208

Quyền sử dụng đất có đầy đủ chứng từ thì được hoạch toán đưa vào TK 213 hay 242 của công ty ?

Hoàng Huệ Lan Hoàng Huệ Lan
 16  01  02
05 bình chọn hữu ích bởi Trần Việt Thái, Phạm Bình Ðạt Phạm Hồng Hà ... (tất cả)

Quyền sử dụng đất có đầy đủ chứng từ thì được hoạch toán đưa vào TK 213 hay 242 của công ty ?

...Tất cả
1,208 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Ngô Vân Nhi Ngô Vân Nhi
 00  00  00
Bùi Phương Thủy Bùi Phương Thủy
 00  00  00
Phạm Vân Quỳnh Phạm Vân Quỳnh
 02  00  01
Theo dõi bởi Hoàng Thế Anh Bùi Kim Thy
Hồ Ðông Hải Hồ Ðông Hải
 00  00  00
Võ Khả Khanh Võ Khả Khanh
 00  00  00
Huỳnh Đăng Quang Huỳnh Đăng Quang
 00  00  00
Hoàng Huệ Lan Hoàng Huệ Lan
 16  01  02
Theo dõi bởi Bùi Cẩm Vân, Hoàng Hoàng Tùng Dương Mạnh Hùng ... (tất cả)