theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 810

Quyền sử dụng đất có đầy đủ chứng từ thì được hoạch toán đưa vào TK 213 hay 242 của công ty ?

Hoàng Huệ Lan Hoàng Huệ Lan
 16  01  02
05 bình chọn hữu ích bởi Trần Việt Thái, Phạm Bình Ðạt Phạm Hồng Hà ... (tất cả)

Quyền sử dụng đất có đầy đủ chứng từ thì được hoạch toán đưa vào TK 213 hay 242 của công ty ?

810 xem 07 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phạm Vân Quỳnh Phạm Vân Quỳnh
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Trí Nghĩa Bùi Trường Hiệp

Quyền sư dụng đât có thời hạn đưa vào 213. Trich KH hàng ky. Vô thời hạn thì không được trích khấu hao. QSDĐ Chăc lớn hơn 30tr nên không thể đưa 242 được

648 xem 02 hữu ích trả lời –