theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,143

Quỹ tiền mặt âm xử lý như thế nào ?

Trần Hoàng Thảo Trần Hoàng Thảo
 31  06  06
03 bình chọn hữu ích bởi Đỗ Xuân Vinh, Đỗ Thanh Tâm Lê Hương Trà
1,143 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Ðức Nhân Hoàng Ðức Nhân
 46  07  05
02 bình chọn hữu ích bởi Phạm Đại Ngọc Tạ Hương Trang

Quỹ tiền mặt về nguyên tắc không thể âm trên thực tế. Do đó, trường hợp quỹ tiền mặt của bạn bị âm phát sinh từ những bút toán cook của bạn trong hồ sơ. 

Bạn có thể xử lý qua 1 số hình thức sau: 

- Tăng vốn góp của CSH; 

- Vay tiền của tổ chức để bổ sung quỹ; 

- Vay tiền của cá nhân. 

Lưu ý: Việc vay tiền của cá nhân thường xuyên, thời gian dài mà không có lãi doanh nghiệp cần phải cân nhắc trước khi sử dụng. Do tính hợp lý của hợp đồng này chưa ổn. 

912 xem 02 hữu ích trả lời –