theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,782

Phương pháp trích khấu hao của tài sản cố định?

Trần Ðình Tuấn Trần Ðình Tuấn
 03  02  03
Phương pháp trích khấu hao của tài sản cố định?
1,782 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Cao Kỳ Nguyễn Cao Kỳ
 00  02  01
Bạn tham khảo Phụ lục 02 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định.
1,606 xem 00 hữu ích trả lời –