theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 5,593

Phí trước bạ khi mua xe tải phải định khoản như thế nào?

Nguyễn Nguyên Đức Nguyễn Nguyên Đức
 01  01  01
Phí trước bạ khi mua xe tải phải định khoản như thế nào?
5,593 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Thiên Nga Nguyễn Thiên Nga
 12  02  03
   Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định :"Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:a) TSCĐ hữu hình mua sắm:Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác."    Vậy theo quy định trên, phí trước bạ được tính vào nguyên giá của xe tải.Bạn định khoản như sau:1/ Nợ TK 211:        Có TK 3338:2/ Nộp tiền thuế trước bạ    Nợ TK 3338:        Có TK 111:  
5,470 xem 00 hữu ích trả lời –