Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,542

Phát sinh mua mới TSCĐ thì có phải đăng ký trích KH với cơ quan thuế không ?

02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Diệu Thúy Hoàng Lam Khê

Khi công ty phát sinh mua mới TSCĐ thì có phải đăng ký trích KH với cơ quan thuế không ạ? Và hạn nộp là bao nhiêu ngày sau khi mua mới TSCĐ ạ?

...Tất cả
2,542 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Huỳnh Phương Loan Huỳnh Phương Loan
 02  00  01
Theo dõi bởi Võ Tùy Linh, Hồ Nguyên Khoa Bùi Thiện Phước ... (tất cả)
Hoàng Đình Quân Hoàng Đình Quân
 03  00  01
Theo dõi bởi Hồ Thanh Xuân, Huỳnh Nhân Văn Võ Tùng Châu ... (tất cả)
Tạ Hoàng Trung Tạ Hoàng Trung
 00  00  00
Ngô Minh Lý Ngô Minh Lý
 00  00  00
Theo dõi bởi Lý Phước Huệ Phạm Ánh Linh