theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,543

Phát sinh mua mới TSCĐ thì có phải đăng ký trích KH với cơ quan thuế không ?

02 bình chọn hữu ích bởi Huỳnh Diệu Thúy Hoàng Lam Khê

Khi công ty phát sinh mua mới TSCĐ thì có phải đăng ký trích KH với cơ quan thuế không ạ? Và hạn nộp là bao nhiêu ngày sau khi mua mới TSCĐ ạ?

2,543 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Đình Quân Hoàng Đình Quân
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Thùy Giang, Nguyễn Tú Sương Lê Minh Hưng

Công ty chị đã đăng ký pp trích Khấu hao rồi thì cứ trích khấu hao cho TSCĐ mua mới mà không cần phải đăng ký lại đâu ạ trừ trường hợp cty chị thay đổi phương pháp trích KH ạ  

Theo Điều 3 và 4, TT 45/2013:
"3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp."

2,254 xem 03 hữu ích trả lời –
Huỳnh Phương Loan Huỳnh Phương Loan
 02  00  01
02 bình chọn hữu ích bởi Ngô Bình Nguyên Trần Tuấn Chương

Khi bắt đầu hoạt động, cty đã đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ, nên khi phát sinh TSCĐ thì trích theo phương pháp đã đăng ký

2,254 xem 02 hữu ích trả lời –