Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,858

Phân bổ công cụ như thế nào là đúng ?

Nguyễn Thiện Ngôn Nguyễn Thiện Ngôn
 05  04  01
01 bình chọn hữu ích bởi Trần Long Phi

E là mem mới làm kế toán, e xem qua sổ sách kế toán của cty năm trước phần phân bổ công cụ dụng cụ nhưng em ko hiểu mong các anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán giúp

...Tất cả
2,858 xem 16 theo dõi 01 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Nguyễn Minh Thương Nguyễn Minh Thương
 16  04  05
Theo dõi bởi Đỗ Tố Uyên, Hoàng Nam Ninh Vũ Trung Dũng
Trần Việt Dương Trần Việt Dương
 02  01  01
Nguyễn Quốc Hoài Nguyễn Quốc Hoài
 00  03  00
Nguyễn Việt Phong Nguyễn Việt Phong
 02  02  03
Trần Chí Tâm Trần Chí Tâm
 00  00  01
Nguyễn Duy Nhượng Nguyễn Duy Nhượng
 00  02  00
Nguyễn Trường Sinh Nguyễn Trường Sinh
 01  01  01
Nguyễn Kim An Nguyễn Kim An
 00  01  00
Theo dõi bởi Phạm Thanh Kiều, Trịnh Hữu Lâm Phạm Thanh Lam ... (tất cả)
Trần Tinh Anh Trần Tinh Anh
 00  01  02
Trần Nhã Đoan Trần Nhã Đoan
 05  02  04
Nguyễn Hoàng Sa Nguyễn Hoàng Sa
 02  01  03
Nguyễn Tuyết Anh Nguyễn Tuyết Anh
 06  00  03
Theo dõi bởi Hoàng Vương Gia Vũ Khiết Tâm
Nguyễn Liên Kiệt Nguyễn Liên Kiệt
 02  01  01
Nguyễn Thái Huy Nguyễn Thái Huy
 02  02  01
Nguyễn Uyển My Nguyễn Uyển My
 05  02  06
Theo dõi bởi Phạm Uyển Nhã Vũ Bách Lâm
Nguyễn Thiện Ngôn Nguyễn Thiện Ngôn
 05  04  01