theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Java
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,363

Phân biệt String, StringBuilder and StringBuffer trong java?

Trọng Linh Trọng Linh
 08  05  00
01 bình chọn hữu ích bởi Đặng Thu Duyên

Câu hỏi hay gặp phỏng vấn nè. Hú hú

Phân biệt String, StringBuilder and StringBuffer trong java?

 

1,363 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Thanh Giang Phan Thanh Giang
 00  00  06
  1. String là không thể thay đổi (immutable). StringBuffer, StringBuilder có thể thay đổi (mutable).
  2. Nếu xử lý văn bản sử dụng đa luồng (Multi-Thread) nên sử dụng StringBuffer để tránh tranh chấp giữa các luồng. Nếu xử lý văn bản sử dụng 1 luồng (Single-Thread) nên sử dụng StringBuilder.
  3. So sánh tốc độ: StringBuilder nhanh nhất --> StringBuffer --> String.
854 xem 00 hữu ích trả lời –