theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 963

Phân biệt PHOTO – PICTURE – IMAGE?

Trịnh Mỹ Phương Trịnh Mỹ Phương
 00  01  00
963 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trịnh Uyên Minh Trịnh Uyên Minh
 00  00  01

- Photo chỉ bức hình hay ảnh do máy hình hay máy ảnh chụp.

- Picture chỉ chung tấm hình hay bức họa và picture cũng chỉ bức họa đã vẽ và đóng khung.

- Image chỉ ấn tượng hay hình ảnh trong óc hay trí nhớ về một hình ảnh nào của ai đó hoặc của sự vật nào đó

826 xem 00 hữu ích trả lời –
Bùi Kim Thủy Bùi Kim Thủy
 00  00  01

1. Photo: Photo là từ viết tắt của chữ photograph chỉ hình hay ảnh, thường là với đầy đủ chi tiết do máy chụp hình ghi lại để có thể in trên sách báo. Ví dụ:

  • This month’s National Geographic issue has many underwater photographs ( = Tạp chí National Geographic tháng này có nhiều hình chụp dưới nước)

2. Picture: Bức tranh, bức ảnh, bức vẽ, chân dung, hình vẽ do họa sĩ vẽ nghĩa là tả sự vật hay cảnh qua cái nhìn và tâm hồn người họa sĩ hoặc hình chụp. Ví dụ:

  • The book paints a vivid picture of life in Vietnam (Cuốn sách vẽ lại một hình ảnh sống động về đời sống ở Việt-Nam)
  • He had the picture hung above his desk (Anh ta treo bức họa trên tường phía trên bàn giấy của anh ta)

* Một nghĩa nữa của picture = phim. Ví dụ:

  • The movie won the Best Picture Award (Phim được giải Phim Hay Nhất)
  • There’s a good picture at the movie theater downtown (Rạp chiếu bóng trên phố đang chiếu phim hay)

3. Image (noun/verb): hình ảnh, hình tượng, tưởng tượng trong óc, ấn tượng, cảnh tượng. Ví dụ:

  • The image of the trees in the lake made a lovely picture (Hình ảnh hàng cây ở ven hồ tạo nên một cảnh tượng đẹp)
  • The writer uses the image of corn silk to describe the girl’s hair (Nhà văn dùng hình ảnh chùm râu ngô để tả bộ tóc nâu của cô thiếu nữ)

* Một nghĩa khác của image: Giống hệt ai. Ví dụ:

  • She is the image of her mother as a girl (=Cô ta là hình ảnh mẹ cô khi bà còn là một thiếu nữ.)
828 xem 00 hữu ích trả lời –