theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 793

Phân biệt các từ student, pupil, schoolboy, schoolkid?

Tạ Anh Quân Tạ Anh Quân
 00  01  00
793 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Thuận Hòa Lý Thuận Hòa
 00  00  01

Student học sinh, sinh viên: là từ để chỉ một người đi học, nhất là một đứa lớn

  • Students are required to be in school by 8.30.: Học sinh được yêu cầu phải đến trường trước 8.30.
  • Any high school student could tell you the answer.: Bất kỳ học sinh trung học nào cũng có thể cho bạn câu trả lời.

Pupil (tiếng Anh) học sinh: là một người được học hành, nhất là một đứa trẻ

  • The school has over 850 pupils.: Ngôi trường có hơn 850 học trò.

**Pupil chỉ được dùng trong tiếng Anh và đang trở nên lỗi thời.

**Student được dùng nhiều hơn, nhất là bởi giáo viên và những người khác trong ngành giáo dục, và đặc biệt là khi nói về những đứa lớn tuổi hơn.

Schoolboy/Schoolgirl/Schoolchild một cậu bé, cô bé hay đứa nhỏ đi học

  • Since she was a schoolgirl she had dreamed of going on the stage.: Từ khi cô là một nữ sinh cô đã mơ về việc đứng trên sân khấu.

**Những từ này muốn nhấn vào độ tuổi của những đứa trẻ trong giai đoạn học hành của chúng; và ít được dùng khi nói về việc dạy và học

Các cụm từ hay dùng:

- an able schoolboy/schoolgirl/schoolchild
một nam sinh/nữ sinh/học trò giỏi

- a(n) good/bright/able/brilliant/star/outstanding student/pupil
một học sinh/học trò giỏi/sáng dạ/tài giỏi/tuyệt vời/siêu sao/xuất sắc

- a naughty schoolboy/schoolgirl/schoolchild
một nam sinh/nữ sinh/học trò quậy

- a disruptive student/pupil
một học sinh/học trò gây rối

- a(n) ex-/former student/pupil
một học sinh/học trò cũ

- to teach students/pupils/schoolboys/schoolgirls/schoolchildren
dạy học sinh/học trò/nam sinh/nữ sinh/trò nhỏ

-st-

608 xem 00 hữu ích trả lời –