theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,964

Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng được không hay phải đến nộp trực tiếp bản giấy?

Bùi Diễm Hương Bùi Diễm Hương
 04  01  00
04 bình chọn hữu ích bởi Vũ Vũ Anh, Nguyễn Huỳnh Thi Đỗ Trí Tịnh ... (tất cả)

Cả nhà cho em hỏi: Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng được không hay phải đến nộp trực tiếp bản giấy?

1,964 xem 05 theo dõi 04 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Bùi Nhật Quốc Bùi Nhật Quốc
 06  01  02
03 bình chọn hữu ích bởi Đặng Hoàng Ngọc, Lý Tấn Phát Trịnh Cẩm Thúy

Từ bản HTKK 3.3.3 đã tích hợp tờ khai môn bài. Có thể nộp qua mạng or nộp trực tiếp đều được châp nhận. 

1,760 xem 03 hữu ích trả lời –