Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 4,539

Nộp thuế nhầm kho bạc?

Hoàng Phượng Lệ Hoàng Phượng Lệ
 25  05  06
02 bình chọn hữu ích bởi Vô Thường Vũ Gia Kiệt

Các anh (chị) cho em hỏi với ạ, công ty em bị nộp thuế nhầm kho bạc, lẽ ra nộp vào Bắc Từ Liêm nhưng em lại nộp vào Quận Cầu Giấy giờ em phải làm thế nào ạ?

...Tất cả
4,539 xem 05 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Vô  Thường Vô Thường
 00  00  00
Vũ Lam Ngọc Vũ Lam Ngọc
 36  10  09
Đỗ Yên Ðan Đỗ Yên Ðan
 20  05  04
Trịnh Thiên An Trịnh Thiên An
 00  00  00
Hoàng Phượng Lệ Hoàng Phượng Lệ
 25  05  06
Theo dõi bởi Phan Mỹ Nhiên, Đặng Chí Thành Lê Quốc Toản ... (tất cả)