theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,303

Những tấm gương sáng cho tinh thần Startup Việt Nam?

Võ Ðức Trung Võ Ðức Trung
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Ðức Chính Đặng Thanh Hoa
2,303 xem 02 theo dõi 02 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user