theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,586

Những quy định quản lý, sử dụng chứng từ kế toán như thế nào?

Tạ Ðức Trí Tạ Ðức Trí
 05  01  00
05 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Trà My, Lý Quốc Trung Lê Bình Minh ... (tất cả)
1,586 xem 06 theo dõi 05 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Trịnh Huy Chiểu Trịnh Huy Chiểu
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Bùi Thiên Thảo, Lê Tú Quỳnh Đặng Ngọc Anh

Theo Điều 22. Luật kế toán số 03/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003, quy định về  quản lý, sử dụng chứng từ kế toán như sau:

1.Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

2. Chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. Trường hợp tạm giữ hoặc tịch thu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp chứng từ bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên chứng từ sao chụp; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

4. Cơ quan có thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toán phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị niêm phong và ký tên, đóng dấu.

1,374 xem 03 hữu ích trả lời –