theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,101

Những đối tượng nào thì áp dụng Luật kế toán?

Đặng Uyển Nhã Đặng Uyển Nhã
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thái Bình, Phan Thanh Đan Trịnh Phú Hải
1,101 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Tạ Ðức Hòa Tạ Ðức Hòa
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Vũ Tường Ngân, Hoàng Thiếu Anh Dương Kim Dung

Điều 2 của Luật kế toán quy định đối tượng áp dụng của Luật này gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

d) Hợp tác xã.

đ) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.

e) Người làm kế toán, người khác có liên quan đến kế toán.

Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác, Chính phủ quy định cụ thể nội dung công tác kế toán heo những nguyên tắc cơ bản của Luật kế toán

980 xem 03 hữu ích trả lời –