theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 504

Nhân viên nghỉ đẻ đến hết hạn thai sản thì nghỉ hẳn, khi chốt bảo kiểm có cần làm mẫu D02-ts không?

Ngô Thục Hân Ngô Thục Hân
 00  01  02

Nhân viên nghỉ đẻ (đã báo giảm thai sản), đến khi hết thời hạn nghỉ thai sản người ta muốn nghỉ làm luôn thì khi chốt sổ bảo hiểm có cần làm mẫu D02-ts nữa không?

504 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Xuân Hoa Hồ Xuân Hoa
 00  00  02

Đầu năm bạn có làm thẻ bảo hiểm cho họ ko, nếu nào thì theo như quận hoàn kếm chỗ mình là trong vong 5 ngày từ 1-5 đầu tháng phải trả thẻ đồng thời nộp mẫu D02-ts kèm theo công văn nưa để bảo giảm hẳn và làm căn cứ xin chốt sổ cho họ nữa.

Bạn ko làm công văn báo giảm và mãu dt02-ts thì cứ hết thời gian nghỉ đẻ họ lại tình tiền bảo hiểm phải nộp tiếp đấy

443 xem 00 hữu ích trả lời –
Bùi Trí Tịnh Bùi Trí Tịnh
 02  00  03

Có phải làm bạn nhé. Sau thai sản bạn làm mẫu D02 báo tăng + báo giảm cho lao động này luôn. Nội dung tăng sau thai sản và nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động.

444 xem 00 hữu ích trả lời –