theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 14,826

Nhà xưởng xây dựng trên đất đi thuê có được coi là TSCĐ không ?

Nguyễn Ðức Quang Nguyễn Ðức Quang
 05  04  01
01 bình chọn hữu ích bởi Hồ Vân Trang

Công ty thuê một khu đất của cá nhân và đang xây dựng 01 nhà xưởng trên khu đất đó.

Thời gian thuê là 15 năm.

Vậy nhà xưởng đó có được coi là TSCĐ của công ty không và hồ sơ để ghi nhận nhà xưởng đó là TSCĐ của công ty như thế nào?        

14,826 xem 03 theo dõi 01 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Nguyễn Bá Kỳ Nguyễn Bá Kỳ
 03  03  03
02 bình chọn hữu ích bởi Hồ Liên Trân Dương Xuân Dung

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Tiết g, Khoản 2.2, Điều 6 quy định về trích khấu hao TSCĐ:

“...Trường hợp công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được xây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu công nghiệp) doanh nghiệp chỉ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo đúng mức trích khấu hao tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng.

- Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

- Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định”.Nhà xưởng được đưa vào TSCĐ của công ty nếu công ty có những hồ sơ trên.        

14,558 xem 02 hữu ích trả lời –