theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 566

Nguyên vật liệu lấy để làm thử mẫu sản phầm thì hạch toán vào đâu?

Đỗ Ánh Linh Đỗ Ánh Linh
 02  02  00

Công ty em là công ty sản xuất. Trong tháng thì nhân viên thiết kế có xuống kho lấy nguyên vật liệu để làm thử mẫu sản phẩm...Vậy số NVL này nên hạch toán vào đâu?

566 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Hải Ngân Hoàng Hải Ngân
 04  00  02

Hạch toán vào chi phí phục vụ. Nếu không rõ thì bạn cứ loại trừ các đầu tài khoản thôi. Nó không thể 621, 622, 623, 627, 641, ... thì chỉ còn 642 thôi

483 xem 00 hữu ích trả lời –
Hồ Ðức Quang Hồ Ðức Quang
 31  04  09

Bạn hạch toán vào chi phí phục vụ.

485 xem 00 hữu ích trả lời –