Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 915

Nguyên lý kế toán hàng tồn kho

Nguyễn Linh Nguyễn Linh
 02  01  00
02 bình chọn hữu ích bởi Hoàng Chí Giang Nguyễn Long Phi

Em có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp nên mong các a/c giúp em với ạ  img
1. Cái giá của hàng tồn kho đầu kì nó không cho thì em phải dùng cái giá

...Tất cả
915 xem 04 theo dõi 02 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Hoàng Thùy Uyên Hoàng Thùy Uyên
 00  00  00
Theo dõi bởi Tạ Quốc Quang Đỗ Hồng Ngân
Hoàng Ðắc Lực Hoàng Ðắc Lực
 00  00  00
Theo dõi bởi Tạ Đức Hải Đỗ Lan Hạ
Võ Vĩnh Thịnh Võ Vĩnh Thịnh
 02  00  01
Theo dõi bởi Tạ Ái Nhi, Đỗ Như Phương Dương Vân Du
Nguyễn Linh Nguyễn Linh
 02  01  00