Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,465

Nguồn gốc code mà ta sử dụng?

Color  Minh Color Minh
 08  03  00
03 bình chọn hữu ích bởi Lý Quang Trung, Huỳnh Phương Uyên Võ Hữu Chiến

Cũng như nguồn gốc của con người là câu hỏi lớn nhất mà người ta muốn biết? Vậy thì nguồn gốc của 1 ngôn ngữ lập trình cũng là câu hỏi lớn nhất mà người lập trình viên muốn 

...Tất cả
2,465 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Đặng Hoài Tín Đặng Hoài Tín
 00  00  00
Hoàng Thanh Tịnh Hoàng Thanh Tịnh
 03  00  01
Theo dõi bởi Võ Dạ Thi, Trần Khánh Hòa Đỗ Ðức Bảo
Phan Bảo Ngọc Phan Bảo Ngọc
 00  00  00
Color  Minh Color Minh
 08  03  00