theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,466

Nguồn gốc code mà ta sử dụng?

Color  Minh Color Minh
 08  03  00
03 bình chọn hữu ích bởi Lý Quang Trung, Huỳnh Phương Uyên Võ Hữu Chiến

Cũng như nguồn gốc của con người là câu hỏi lớn nhất mà người ta muốn biết? Vậy thì nguồn gốc của 1 ngôn ngữ lập trình cũng là câu hỏi lớn nhất mà người lập trình viên muốn biết? 

Ví dụ: mình muốn tạo 1 cái nút submit thì gõ <button>Submit</button>

img

Làm thế nào cái máy nó hiểu là gõ <button>Submit</button> thì ra vậy? Trước đó nó có phải mã máy không? Nó được làm ra sao?

Mong các bạn khai sáng cho. (biết đâu mình lại làm ra mấy cái ngôn ngữ hay ho nổi tiếng thì sao? :D). 

Nếu được biết thêm nguồn gốc các ngôn ngữ Java, Android, Ruby, C các loại... thì hay quá.

2,466 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Thanh Tịnh Hoàng Thanh Tịnh
 03  00  01
03 bình chọn hữu ích bởi Color Minh, Đặng Mai Hương Dương Ðoan Trang

Đối với câu hỏi này bạn có thể tìm hiểu kiến thức về trình biên dịch. Một số trường học có dạy môn này, qua đó nó giúp bạn định nghĩa ngôn ngữ lập trình của riêng bạn. Ví dụ: kiểu int là chữ, kiểu string là tiền tệ...

Theo Wikipedia

Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch, compiler, là một chương trình máy tính làm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình (gọi là ngôn ngữ nguồn hay mã nguồn), thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới (gọi là ngôn ngữ đích) và thường là ngôn ngữ ở cấp thấp hơn, như ngôn ngữ máy. Chương trình mới được dịch này gọi mã đối tượng.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ACnh_bi%C3%AAn_d%E1%BB%8Bch

1,992 xem 03 hữu ích trả lời –