theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,427

Ngoài tech startup, liệu có cơ hội trong tương lai CAV sẽ mở rộng đầu tư những mảng khác, ví dụ F&B?

Trần Mỹ Phượng Trần Mỹ Phượng
 00  01  00

Le Duong: "Chào anh Dũng, ngoài tech startup, liệu có cơ hội trong tương lai CAV sẽ mở rộng đầu tư những mảng khác, ví dụ F&B?"

1,427 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Hồng Thủy Lý Hồng Thủy
 00  00  01

Dzung Nguyen (từ CyberAgent Ventures): "Hi Le Duong, CAV sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao và Tech là một lĩnh vực như thế. Trong tương lai, CAV có thể xem xét đến lĩnh vực khác, nhưng với tiêu chỉ không đầu tư vào doanh nghiệp SME (hoặc phát triển mạnh mẽ, hoặc là thất bại chứ không dừng lại ở doanh nghiệp SME)."

1,118 xem 00 hữu ích trả lời –