theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Ngoại ngữ
Topic : Tiếng Anh
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,597

Nghĩa của thành ngữ "Water off a duck’s back"?

Tạ Bích Nhung Tạ Bích Nhung
 00  01  00
1,597 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Đây là một thành ngữ thường dùng để chê trách, hoặc phê phán, hàm ý "không có tác dụng gì với ai" tương đương với thành ngữ trong Tiếng Việt là “nước đổ đầu vịt”.

E.g: I must have told her a hundred times that she mustn’t do that. But it’s water off a duck’s back. She just keeps on doing it.

1,453 xem 00 hữu ích trả lời –