theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 561

Nếu TK 156 năm 2014 âm thì giờ xử lý như thế nào?

Lê Thảo Vân Lê Thảo Vân
 06  02  00
06 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thùy Nhi, Dương Minh Trí Đặng Quỳnh Thanh ... (tất cả)

Nếu TK 156 năm 2014 âm thì giờ xử lý như thế nào? (em kế toán mới ah,kế toán cũ nghỉ rồi ah)

561 xem 06 theo dõi 06 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Dương Trường Kỳ Dương Trường Kỳ
 05  00  01
05 bình chọn hữu ích bởi Lê Thảo Vân, Ngô Hải Ngân Phan Bình Ðạt ... (tất cả)

Nếu là mình. Dù có sai trời sai biển gì thì cũng không làm lại báo cáo tài chính. Mà sẽ làm như sau:

  • Bước 1: Toàn bộ sai xót sẽ làm công văn giải trình gửi giám đốc ký duyệt rồi giữ lại tại đơn vị.
  • Bước 2: Sang năm tài chính mới sẽ điều chỉnh lại số dư tất cả các tài khoản bị sai
  • Bước 3: KIểm tra nếu sai phạm ảnh hưởng tới thuế TNDN thì làm báo cáo điều chỉnh bổ sung thuế TNDN nộp cho cơ quan thuế.
  • Bước 4: Thuyết minh các điều chỉnh số dư đầu kỳ vào BCTC năm hiện tại

Ps: Về hạch toán cứ đúng quy định của BTC mà làm

497 xem 05 hữu ích trả lời –