Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Lập trình
Topic : Html & Css
Hỏi lúc:
Lượt xem: 2,196

Nên sử dụng tag div hay table trong HTML để xây dựng website?

Ngô Phụng Yến Ngô Phụng Yến
 07  01  00
07 bình chọn hữu ích bởi Bùi Hoài Nam, Trịnh Dân Hiệp Đỗ Hương Lâm ... (tất cả)

Chào mọi người, mình mới học và tìm hiểu về CSS, có 1 thắc mắc là lúc học ở trường mình được dạy toàn sử dụng Table để dựng website. Khi xem demo và video trên mạng thì

...Tất cả
2,196 xem 08 theo dõi 07 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 2 Chia sẻ 0

Tuân  Trang Tuân Trang
 09  00  02
Theo dõi bởi Đỗ Hoàng Oanh Tạ Xuân Linh
Huỳnh Minh Nhi Huỳnh Minh Nhi
 00  00  00
Theo dõi bởi Đặng Mộng Lâm Hồ Trọng Việt
Võ Thanh An Võ Thanh An
 00  00  00
Phạm Ðoàn Tụ Phạm Ðoàn Tụ
 00  00  00
Nguyễn Duy Khiêm Nguyễn Duy Khiêm
 00  00  00
Nguyễn Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Dũng
 00  00  00
Theo dõi bởi Phạm Gia Quỳnh Lý Thiên Thêu
Võ Hữu Vượng Võ Hữu Vượng
 10  00  01
Theo dõi bởi Huỳnh Bá Phước
Ngô Phụng Yến Ngô Phụng Yến
 07  01  00
Theo dõi bởi Trần Hải Uy