theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Startup & làm giàu
Topic : Startup
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,980

Nên bắt đầu khởi nghiệp với mấy người là tốt nhất?

Hồ Thục Hân Hồ Thục Hân
 00  01  00
1,980 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Thanh  Thinh Thanh Thinh
 00  00  01

Theo mình mấy người không quan trọng . Quan trọng làm tìm được những người mình có thể tin tưởng , hợp tác ăn ý và tốt nhất là mỗi người có kinh nghiệm một mảng riêng . 

Tốt nhất tầm 2 hoặc 3 người . Đi một mình thì bao giờ cũng đi nhanh nhưng nếu bạn muốn đi vững vàng thì nên đi cùng bạn bè .

1,740 xem 00 hữu ích trả lời –