Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,186

Nếu công ty áp dụng 2 phương pháp tính giá hàng tồn kho kiểm toán xử lý sao ?

Hoàng Diễm Liên Hoàng Diễm Liên
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Đức Bình, Ngô Ánh Minh Phạm Nhật Hạ

Cho em hỏi nếu công ty áp dụng 2 phương pháp tính giá hàng tồn kho kiểm toán xử lý sao ?

...Tất cả
1,186 xem 04 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Ngô Minh Hào Ngô Minh Hào
 00  00  00
Phạm Anh Huy Phạm Anh Huy
 00  00  00
Hoàng Diễm Liên Hoàng Diễm Liên
 03  01  00
Theo dõi bởi Phan Chánh Quốc, Đặng Thiên Khuê Lê Ðức Nhân ... (tất cả)