theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 845

Năm 2015 bán phần vốn của công ty tại doanh nghiệp này giá vốn và giá cổ phần theo sổ sách kế toán là bao nhiêu?

Hồ Mai Lan Hồ Mai Lan
 00  01  01

Đây là một chủ đề đang tranh luận tại Công ty TNHH 100% vốn nhà nước giữa các cụ quyền sinh, quyền sát và công ty: Công ty có một khoản đầu tư tại một doanh nghiệp với số cổ phần là 1.000.000CP với giá vốn là 11.500.000.000VNĐ.

Tháng 10/2011 được nhận cổ tức 10% trả bằng cổ phiếu, tháng 2/2012 được nhận cổ phiếu thưởng là 12%, tháng 12/2013 được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Theo các bạn nếu năm 2015 khi bán phần vốn của CTY tại doanh nghiệp này giá vốn và giá cổ phần theo sổ sách kế toán là bao nhiêu? Tks,

845 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Lý Mạnh Hùng Lý Mạnh Hùng
 00  00  02

Năm 2011 đến 2012 Công ty hạch toán cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức theo đúng quy định tại Điều 15 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của BTC hướng dẫn bổ sung.

Chế độ Kế toán doanh nghiệp là: Chỉ ghi nhận số lượng CP KHÔNG ghi nhận giá trị cổ phiếu, doanh thu hoạt động tài chính, tăng giá trị khoản đầu tư.

Năm 2013, căn cứ TT220/2013/TT-BTC, NĐ 71/2013/NĐ-CP CTy hạch toán ghi nhận số lượng, giá trị đầu tư, doanh thu hoạt động TC.

Căn cứ các quy định trên, Năm 2015 khi bán phần vốn của CTy tại doanh nghiệp giá vốn khoản đầu tư sẽ là 13,348 tỷ đồng, số lượng CP là 1.416.800CP, giá vốn/1CP là 9.421đ

710 xem 00 hữu ích trả lời –
Ngô Phương Thùy Ngô Phương Thùy
 00  00  01

Để định giá bán phải thông qua xác định giá trị doanh nghiệp, theo đó phàn lợi thế thương mại chính là lợi nhuận các năm chia cổ tức, cổ phiếu công lại 3 năm liên tiếp của doanh nghiệp, chứ đâu tính riêng cổ tức, cổ phiếu của 1 cổ đông (cty) góp vốn mà xác định được giá bán của doanh nghiệp nhỉ.

Chưa kể nhiều yếu tố xác định chỉ số về tài sản khác của doanh nghiệp... khi đó mới định giá được khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

711 xem 00 hữu ích trả lời –