theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,096

Muốn tra xem công ty có thông báo phát hành hoá đơn lên chi cục thuế không thì vào đâu?

Huỳnh Việt Phương Huỳnh Việt Phương
 03  02  00
1,096 xem 02 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Phan Quế Linh Phan Quế Linh
 05  02  02

Link Tra cứu thông tin Thông báo phát hành hóa đơn

1. Bạn mở link sau và nhập MST: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.do
2. Nhập thời gian hóa đơn cần tra cứu
3. Mã xác nhận của trang Web 

1,004 xem 00 hữu ích trả lời –