Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 778

Muốn làm lại báo cáo tài chính từ các năm trước thì mình cần phải làm những gì ?

Hoàng Dạ Nguyệt Hoàng Dạ Nguyệt
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Hồ Thiên Mỹ, Vũ Như Giang Phan Yên Sơn

Cả nhà ơi cho em hỏi vấn đề với ạ. Nếu bây giờ mà mình muốn làm lại báo cáo tài chính từ các năm trước ( như 2010 ) thì mình cần phải làm những g&igra

...Tất cả
778 xem 05 theo dõi 03 hữu ích hỏi –
Không hữu ích Bình luận 0 Chia sẻ 0

Tạ Nam Phi Tạ Nam Phi
 33  04  06
Theo dõi bởi Ngô Thụy Uyên, Đặng Trung Dũng Lê Minh Thư ... (tất cả)
Đỗ Quang Tú Đỗ Quang Tú
 00  00  00
Trịnh Chung Thủy Trịnh Chung Thủy
 00  00  00
Trịnh Hoàn Kiếm Trịnh Hoàn Kiếm
 00  00  00
Hoàng Dạ Nguyệt Hoàng Dạ Nguyệt
 03  01  00
Theo dõi bởi Võ Ðông Quân Đỗ Nam Ninh