theo dõi

Gần nhất :

Tags

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 1,413

Muốn dùng hàm sum vào cột tính tổng thì tính thế nào?

Lê Trúc Linh Lê Trúc Linh
 00  01  00

img

1,413 xem 03 theo dõi 00 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hồ Xuân Hoa Hồ Xuân Hoa
 00  00  02

Bạn thử tham khảo xem sao:

1. Lấy 6 cột 2 dòng chọn border chỉ kẻ thanh dọc để tạo 3 ô

2. Vào insert chọn shapes rồi chọn đường thẳng đặt vào từng ô tạo đường chéo

3. Đặt chuột vào ô đầu tiên trên mép viết số, rồi đặt chuột vào ô thứ 4(Vì mỗi mô lớn được tạo bởi 4 ô nhỏ)

4. Tại ô lớn thứ 3 làm tương tự bước 3 nhưng thay vì viết số ta dùng hàm sum

5. Ta bôi đen từng ô lớn chọn form cells rồi chọn fill tiếp theo pattern style và cuối cùng chọn cái đầu tiên solid rồi ok là xong

img

1,201 xem 00 hữu ích trả lời –
Đỗ Diễm Hương Đỗ Diễm Hương
 00  00  01

img

1,160 xem 00 hữu ích trả lời –