theo dõi

Gần nhất :

Thống kê câu hỏi

Chuyên mục : Kế toán
Hỏi lúc:
Lượt xem: 938

Mua hàng hoá về nhưng chưa bán đi thì số hàng hoá này có ghi vào "Giá vốn bán hàng" không?

Lê Minh Danh Lê Minh Danh
 03  01  00
03 bình chọn hữu ích bởi Nguyễn Thiều Ly, Huỳnh Thủy Hằng Bùi Hồng Phúc

Mọi người cho em hỏi: Mua hàng hoá về nhưng chưa bán đi thì số hàng hoá này có ghi vào "Giá vốn bán hàng" không? Hay để treo thôi?

938 xem 06 theo dõi 03 hữu ích hỏi –

Bạn biết ai đó có thể trả lời câu hỏi này?. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách tìm những người giỏi nhất:

user user user user user

Hoàng Hiểu Vân Hoàng Hiểu Vân
 02  01  01
02 bình chọn hữu ích bởi Lê Xuân An Đỗ Kiều Dung

Hàng mới mua chưa bán sao lại phải ghi giá vốn, khi nào bán hàng và bên mua đồng ý thanh toán thì mới ghi nhận doanh thu giá vốn

783 xem 02 hữu ích trả lời –
Trịnh Quốc Anh Trịnh Quốc Anh
 01  00  01
01 bình chọn hữu ích bởi Lý Xuân Trường

Khi mua hàng hóa về nhập kho chưa bán hay sử dụng: Nơ 156, Nợ 133(Nếu có), có 111, 112, 331,..., Khi bán phản ánh: Nơ 111, 112, 131, Có 511, có 3331, đồng thời phản ánh giá vốn Nợ 632, có 156.

784 xem 01 hữu ích trả lời –